Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan

Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan og dens tilhørende handlingsplan ble vedtatt av regjeringen i desember 2012. Kunnskapsdepartementet ønsker med dette brevet å bidra til at alle gjør seg kjent med og følger opp strategien og handlingsplanen.

Lenke til brev om nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan