OECD Reviews of Innovation Policy, Norway

OECDs gjennomgang av norsk innovasjonspolitikk.

OECDs gjennomgang av norsk innovasjonspolitikk. OECD 2008.

OECD Reviews of Innovation Policy, Norway (pdf)