Prop. 101 L (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Endringar i sentralbanklova

Endringar i sentralbanklova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget