Prop. 117 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget