Prop. 130 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal)

Endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget