Prop. 130 L (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget