Prop. 28 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget