Prop. 54 L (2013–2014)

Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget