Prop. 58 L (2013–2014)

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget