Prop. 62 L (2013–2014)

Endringer i naturmangfoldloven

Endringer i naturmangfoldloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget