Rapport fra Norges deltakelse i 61. sesjon av FNs menneskerettighetskommmisjon

Rapport fra Norges deltakelse i 61. sesjon av FNs menneskerettighetskommmisjon

Genéve 14. mars – 22. april 2005

Utenriksdepartementet, mai 2005