Rundskriv N-5/2005

Godkjent løyveutdanning for tildeling av drosjeløyve - eksamensrett

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Rundskriv N-5/2005

Fylkeskommunene, samferdselskontorene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

18.10. 2005

Sak: 05/1655

Godkjent løyveutdanning for tildeling av drosjeløyve - eksamensrett

Vi viser til tidlegare rundskriv N-4 /2002, N-3/2003 og N-1 /2005.

Samferdselsdepartementet har i brev datert 26. august 2005 til Kompetanseteam Vest AS godkjent ein søknad om å gi Kompetanseteam Vest AS eksamensrett for taxiløyvekurs.

Vitnemål for avlagt taxiløyvekurs utferda av Kompetanseteam Vest AS vil frå same dato vere å sjå som likeverdig med vitnemål frå NKI-kurset ”Taxi-løyve”, jfr. Pkt. 3.3.2 i Rundskriv N-3/ 2003 når det vert søkt om løyve for drosje, selskapsvogn og transport for funksjonshemma.

Med helsing

Arnfinn Øen e.f.

Jan Vidar Weltzien