St.meld. nr. 54 (1997-98)

Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1997 - 30. juni 1998

Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1997 - 30. juni 1998

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget