Subsidiaritet på norsk: Mulige effekter av forvaltningsreformen

Rapporten ser på hvilke effekter tiltakene i forvaltningsreformen kan få. (NIBR og TLA Consulting).

Den 1. januar 2010 vil ansvaret for politikkutformingen på en rekke områder bli overført til fylkeskommunene.

NIBR og TLA Consulting har sett på hvilke effekter tiltakene i forvaltningsreformen kan få, basert blant annet på erfaringer fra tidligere desentraliseringsreformer i Norge og utlandet. Utredningen foreslår også indikatorer og metoder som kan brukes ved en eventuell evaluering av reformens samfunnsøkonomiske- og andre samfunnseffekter.

Subsidiaritet på norsk: Mulige effekter av forvaltningsreformen (pdf)