Tildelingsbrev 2011 for Statens kartverk

Tildelingsbrev 2011 for Statens kartverk (pdf)