Tildelingsbrev 2011 for Statens kartverk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Tildelingsbrev 2011 for Statens kartverk (pdf)