Tildelingsbrev Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2010

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til endeling tildelingsbrev til Vea-Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2010

 

 

25. februar 2010