Veileder i statlig budsjettarbeid

Finansdepartementet har utarbeidet en oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014). Den nye veilederen erstatter den tidligere utgaven fra mars 2012.

Oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid

Finansdepartementet har utarbeidet en oppdatert utgave av veileder i statlig budsjettarbeid (mars 2014). Den nye veilederen erstatter den tidligere utgaven fra mars 2012.

Bevilgningsreglementet er ikke endret siden forrige utgave av veilederen. Det er likevel behov for å oppdatere veilederen fordi annet regelverk og ordninger som den omtaler, er blitt endret på enkelte punkter.

Den elektroniske utgaven av veilederen publiseres både i pdf-format og i EPUB-format:

Dokumentet i pdf-format 
Dokumentet i EPUB-format

 

Offentlige institusjoner kan bestille veilederen fra Departementenes servicesenter (DSS), på følgende måter:

Oppgi publikasjonskode: R-0634 B.