Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Alkolås som alternativ til tap av førerett

Rapport fra arbeidsgruppe om implementering av en ordning med alkolås i program mot ruspåvirket kjøring.

Arbeidsgruppen legger med dette frem sin rapport «Alkolås som alternativ til tap av førerett». Formålet med rapporten er å gi Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet et godt begrunnet forslag til en ordning med bruk av alkolåsbetinget førerett som alternativ til tap av føreretten.

Hovedformålet med forslaget om alkolåsbetinget førerett er først og fremst å bedre trafikksikkerheten – ikke å imøtekomme den enkeltes personlige behov for førerett tilmotorvogn. Forslaget retter seg mot personer som er i målgruppen til program mot ruspåvirket kjøring – en høyrisikogruppe. 

Les rapporten her (pdf, 2 mb)