Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Resultater av oppfølgingstiltak – delrapport 2 (sluttrapport)

Evaluering fra Proba Samfunnsanalyse

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Proba Samfunnsanalyse sammenliknet oppfølgingstiltak i NAV før og etter tiltaksreformen.

NAV har de siste årene gjennomført en tiltaksreform med sikte på forenkling av  tiltakssystemet, økt mangfold av leverandører og et bedre og mer variert tjenestetilbud for brukerne. Nytt anbudsbasert oppfølgingstiltak erstattet to oppfølgingstiltak i 2015, der det største var forbeholdt forhåndsgodkjente leverandører. Anbudsutsettingen åpnet for at flere typer tilbydere kunne delta og har resultert i flere typer leverandører. Parallelt har Arbeids- og velferdsetaten utviklet oppfølgingstiltak i egen regi.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Proba Samfunnsanalyse sammenliknet oppfølgingstiltak i NAV før og etter tiltaksreformen:

  • Kjøp av tiltak fra forhåndsgodkjente («skjermede») leverandører
  • Kjøp ved anbudskonkurranse
  • Utvidet oppfølging i NAVs egenregi

I delrapport 1 fra september 2019 (proba.no) ble det konkludert med at anbudsbasert oppfølgingstiltak har bedre resultater enn tidligere oppfølgingstiltak og lavere pris. I sluttrapport/delrapport 2 konkluderer Proba med at utvidet oppfølging i etatens egen regi har noe bedre resultater enn anbudsbasert oppfølgingstiltak, avhengig av deltakergruppe, men har samtidig vesentlig høyere kostnader.

Rapporten

Oppdragstaker

Proba samfunnsanalyse.

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet.