Auksjonsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 14. august 1918 nr. 3 om frivillige auksjoner

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser