Avgiftsfri innførsel av drivstoff

Høring - heving av maksimalgrensen for avgiftsfri innførsel fra 200 liter til 600 liter ved innførsel av drivstoff. Resultat : Forskriftsendring 20.12.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: