Avgrensing av fritak for investeringsavgift

Høring - Avgrensing av fritak for investeringsavgift på driftsmidler mv. til bruk i jordbruk m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: