Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker

Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede.

Arbeidsgruppen med mandat til å gjennomgå regelverket om dommeravhør og observasjon av barn og psykisk utviklingshemmede ble oppnevnt 1. november 2010. I denne rapporten foreslås både en ny forskrift for avhør av særlig sårbare personer, samt flere lovendringer.

Les rapporten (pdf) 

Høring om rapporten