Høring – rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker»

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring rapport om «Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker».

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2013