Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)

Til innholdsfortegnelse

Forord

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Muligheter for alle og friheten til å leve egne liv sikres bare gjennom et rettferdig og bærekraftig samfunn. Universell utforming styrker og frigjør menneskelige ressurser med positive resultater for den enkelte og for samfunnet. Det er en strategi som sikrer et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser.

Bærekraften i våre velferdsordninger er avhengig av at alle har mulighet til å bidra som yrkesaktive. Tiltak som bygger på universell utforming har grunnleggende betydning for dette.

Universell utforming har betydning for dagliglivet til alle innbyggere, både som forbrukere av transport, boliger og kommunikasjon. Personer med funksjonsnedsettelse har særlig nytte av den økte tilgjengeligheten og brukbarheten av omgivelsene som universell utforming gir. Regjeringen har likestilling som mål for politikken for funksjonshemmede, og styrker både universelle løsninger og spesielt rettede tiltak for å oppnå dette.

Denne handlingsplanen er den fjerde i rekken av handlingsplaner om universell utforming. Det har skjedd en betydelig og positiv utvikling av både politikk og praksis siden den første planen ble lansert i 2004. Universell utforming er etablert som en ønsket og nødvendig samfunnskvalitet som berører folks hverdag gjennom enklere, tryggere og mer komfortable omgivelser som bidrar til et bærekraftig samfunn både sosialt, økonomisk og miljømessig. Det grønne skiftet bygger blant annet på målet om økt bruk av kollektive transportmidler og digitale løsninger. Universell utforming øker attraktiviteten og utvider brukergruppene på disse områdene

Regjeringen følger opp denne utviklingen for nye bygninger, infrastruktur og digitalisering, utvikling av universelle løsninger på nye områder og ikke minst gjennom oppgradering av eksisterende omgivelser.

Denne handlingsplanen er utviklet i et samarbeid mellom 8 departementer og med innspill og bidrag fra interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner og faginstanser.

Henrik Asheim, Forsknings- og høyere utdanningsminister

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister

Abid Raja, Kultur- og likestillingsminister

Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister

Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister

Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister

Knut Arild Hareide, Samferdselsminister

Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister

Iselin Nybø, Nærings- og fiskeriminister

Torbjørn Røe Isaksen, Arbeids- og sosialminister

Til forsiden