Barn og unge bygger demokrati

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har hatt ansvaret for flere titalls prosjekter med demokratibygging som tema.

Barn og unge bygger demokrati

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU) har hatt ansvaret for flere titalls prosjekter med demokratibyggingsom tema. Det enkelte prosjektet er gjennomført av medlemsorganisasjonene til LNU. Handlingsplanen har bidratt med i underkant av fire millioner kroner til dette arbeidet.

LNUs "demokratimidler" er brukt til å støtte en lang rekke prosjekter i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovenia, Bulgaria, Romania, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia. Felles for alle er at de har bidratt til å støtte lokale barne- og ungdomsorganisasjoner og deres arbeid med demokrati og organisasjonsbygging.

Her kan du se en oversikt og lese om alle prosjektene som er gjennomført i 2002 og 2003.

Prosjektene har også forsterket kontakten mellom de norske organisasjonene og søsterorganisasjonene i søkerlandene. Folkelig deltakelse gjennom frivillige organisasjoner og respekt for menneskerettigheter er to viktige tema som er vektlagt når LNU har fordelt midlene fra Handlingsplanen.

Her er en smakebit på noen av prosjektene som er gjennomført:


Fra et studiebesøk ved kjernekraftverket Dukovany utenfor Brno i Tsjekkia.

Miljøarbeid: Natur og ungdom har gjennomført et prosjekt i samarbeid med miljøbevegelsen Energia Klub i Ungarn. Målet har vært å bidra til å etablere et nettverk mellom atomkraftmotstandere i Ungarn, Tsjekkia og Slovakia. Helt konkret arbeider Energia Klub for å få nedlagt et kjernekraftverk fra sovjettiden i utkanten av Budapest. Les mer her (NB! Intern lenke).


Fra sommerleiren til Europeisk Ungdom i Sandefjord juli 2003

Organisasjonsarbeid: Europeisk ungdom har gjennomført et kurs i organisasjonsarbeid for sine søsterorganisasjoner på Sentral- og Øst-Europa. Målet har vært å heve kompetansenivået og bidra til demokratiopplæring og ungdomsdeltakelse. Blant annet har seks ungdommer vært i Norge i to uker og reist rundt til skoler og frivillige organisasjoner og fortalt om sitt land. Samtidig har deltakerne fått innsikt i hvordan organisasjonsarbeid drives i Norge.

Europeisk ungdom har også arrangert en sommerleir utenfor Sandefjord med 80 deltakere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Romania, Bulgaria og Slovenia. Blant temaene som ble tatt opp var antirasisme og respekt for minoriteter, likestillingsarbeid, internasjonalt samarbeid og organisasjonsarbeid. Les mer her på LNUs hjemmeside.


Ungdommer fra Røde Kors i Aksershus og Montana besøkte blant annet et barnehjem i landsbyen Berkovitza

Ung i Røde Kors: Akershus Røde Kors Ungdom har i mange år samarbeidet med søsterorganisasjonen Montana Røde Kors i Bulgaria. Et av satsningsområdene har vært å utvikle unge menneskers respekt og relasjoner til psykisk utviklingshemmede.

Sommeren 2003 var to norske representanter på besøk i Montana, og fire bulgarere kom på gjenvisitt til Akershus. Under oppholdet i Norge fikk deltakerne blant annet bryne seg på en treningsleir mot vold og rasisme. Under oppholdet i Bulgaria fikk de norske ungdommene være med på et av de jevnlige besøkene til barnehjem i regionen.

Les mer om utvekslingen på Røde Kors sin hjemmeside.


En estisk ungdomsteatergruppe i aksjon under Norsk Amatørfestival 2003 i Oslo

Teater som demokratisk byggeplass: Noregs ungdomslag har gjennomført et toårig prosjekt med å utdanne ledere i teatergrupper i Estland. Felles interesse og teateraktivitet har dannet en ramme for å lære å lede egne aktiviteter, bidra med egne kunnskaper og løse utfordringer gjennom deltakerstyrte prosesser.

Samarbeidspartner har vært Estonian Amateur Theatre Association, og det er gjennomført helgesamlinger både i Estland og i Norge. Bildet på denne siden viser ungdommer fra en estisk amatørteaterorganisasjon som Noregs ungdomslag samarbeider med. De oppførte det estiske stykket "Living creatures" under Norsk Amatørfestival 2003 i Oslo. Stykket handler blant annet om maktmisbruk mangel på demokrati.

Les mer her om prosjektet som Noregs ungdomslag fikk støtte til å gjennomføre.