Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater

Formålet med rundskrivet er blant annet å gi nødvendig veiledning om hvordan ansatte i barnevernet skal forholde seg ved mistanke om at et barn et utsatt for menneskehandel.

Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater

Rundskrivet retter seg først og fremst mot ansatte i barnevernet, men også ansatte i hjelpeapparatet forøvrig som kommer i kontakt med barn som er ofre for menneskehandel kan ha nytte av rundskrivet. Formålet med rundskrivet er blant annet å gi nødvendig veiledning om hvordan ansatte i barnevernet skal forholde seg ved mistanke om at et barn et utsatt for menneskehandel.

Tiltaket inngår i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.

Les rundskrivet her (pdf-format).