Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter

Rapport Menon Economics - Menon-publikasjon nr. 48/2021

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet beregnet kostnadene for å utarbeide tilstandsrapporter ved omsetning av bruktboliger, og tilgang til personer som kan lage slike rapporter. Menon har vurdert kostnadene for utarbeidelse av rapporter i dag, og kostnadene ved utarbeidelse av rapporter som tilfredsstiller ulike innholdskrav. Videre har de vurdert tilgangen til personer som lager tilstandsrapporter i dag, og tilgangen i et femårsperspektiv ved ulike kvalifikasjonskrav.

Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter