Bilavgifter

Rapport fra en arbeidsgruppe

Bilavgifter

Rapport fra en arbeidsgruppe

Avgitt til Finansdepartementet 30. april 2003

Les rapporten her (PDF-versjon)