Bolig i det aldrende samfunn

Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. NOVA Rapport 12/2018.

Rapporten drøfter samspillet mellom offentlige myndigheter, private bedrifter og husholdninger i arbeidet med å skaffe egnede boliger for eldre. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les rapporten her:
Bolig i det aldrende samfunn (pdf)