Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?

NIBR-rapport 2011:31

I den siste tiden har problemet med høye boligpriser og lav boligbygging vært gjenstand for en viss medieoppmerksomhet. Kommunal- og regionaldepartementet har ønsket å sette denne problemstillingen på dagsorden og ønsker å se nærmere på perioden fra år 2000 og fram til i dag.

I den siste tiden har problemet med høye boligpriser og lav boligbygging vært gjenstand for en viss medieoppmerksomhet. Kommunal- og regionaldepartementet har ønsket å sette denne problemstillingen på dagsorden og ønsker å se nærmere på perioden fra år 2000 og fram til i dag.