Boligkarriere for startlånesøkere

Studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen.

Studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen.

Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter vedtaket undersøkt.

Også mange med avslag er blitt boligeiere i 2008.

Både inntekt, egenkapital, pardannelse og tidligere eierforhold øker sannsynligheten for å være eier i 2008, mens eldre søkere fra kommunale leieboliger har liten sannsynlighet for senere å eie en bolig.