Bostedsløse i små og mellomstore kommuner (2007)

Rapporten tar for seg strategier i små og mellomstore kommuner i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Dette er organisert rundt et sett delstrategier, knyttet først og fremst til boliger, booppfølgings-tjenester, samarbeid med andre aktører, forebygging av utkastelser samt kommunalt planområde på feltet.

Rapporten er utarbeidet av NIBR på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Rapporten tar for seg strategier i små og mellomstore kommuner i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Dette er organisert rundt et sett delstrategier, knyttet først og fremst til boliger, booppfølgings-tjenester, samarbeid med andre aktører, forebygging av utkastelser samt kommunalt planområde på feltet. Med utgangspunkt i en survey i små og mellomstore kommuner opp til 40 000 innbyggere og en casestudie i 13 slike kommuner drøftes kommunenes arbeid på disse områdene. Rapporten tar opp variasjoner blant de små og mellomstore kommunene samt ser på betingelser for kommunenes strategiarbeid.

"Bostedsløse i små og mellomstore kommuner- strategier for å forebygge og bekjempe bostedsløshet",  Arne Holm og Siri Nørve.

NIBR-rapport 2007:8 kan lastes ned her.