Bredbåndsdekning 2014

Rapporten Bredbåndsdekning 2014 viser betydelig vekst, særlig når det gjelder de høye hastighetene.

Rapporten viser at dekningen er 75 prosent for høyhastighets bredbånd (bredbånd over 30 Mbit/s), mens for bredbånd med minimum 100 Mbit/s er dekningen 69 prosent, som er 6 prosentpoeng høyere enn i 2013. Dekningen er tilnærmet 100 prosent for hastigheter opp til 10 Mbit/s. Dekningsundersøkelsen viser vekst i alle fylker, men det er fremdeles store forskjeller mellom tettbygde og spredtbygde strøk.

For videre arbeid med utbygging av bredbåndstilbudet, vil Samferdselsdepartementet bidra til mer kostnadseffektive løsninger. Blant annet ønsker man å se på tilrettelegging for koordinering av gravearbeider og mer felles bruk av eksisterende infrastruktur.  

 

Rapporten finner du her:

Bredbåndsdekning 2014

Dekningsundersøkelsen 2014 Tilleggsstudie

Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3