Bredbåndsdekning 2013

Mindre enn 2 000 husstander mangler et tilbud om 2 Mbit/s nedstrøms kapasitet. Dekningsgraden for aksessnett med høy kapasitet har også økt, og mer enn 60 % av norske husstander har et tilbud om 50 Mbit/s nedstrøms kapasitet.

I løpet av det siste året har norske teleoperatører fortsatt utbyggingen av bredbåndsnett og dermed sikret et bedre bredbåndstilbud sammenliknet med tidligere år. Utbygging av nye mobilnett og et forbedret tilbud om toveis satellittaksess har sikret en økning i tilbudet om lavere og middels kapasiteter. Mindre enn 2 000 husstander mangler et tilbud om 2 Mbit/s nedstrøms kapasitet. Dekningsgraden for aksessnett med høy kapasitet har også økt, og mer enn 60 % av norske husstander har et tilbud om 50 Mbit/s nedstrøms kapasitet. Sammenliknet med 2012 er konkurransen skjerpet og brukernes valgmuligheter forbedret over hele landet.

Rapporten "Bredbåndsdekning 2013" er utarbeidet av Nexia på vegne av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Bredbåndsdekning 2013 (pdf)