Brukerundersøkelse i fiskeri- og havbruksnæringen 2005

Etter oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet har Markeds- og Mediainstituttet AS (MMI) gjennomført en undersøkelsen for å kartlegge ulike brukergruppers kjennskap og holdninger til fiskeri- og havbruksforvaltningen. (09.08.05)

Brukerundersøkelse i fiskeri- og havbruksnæringen 2005

Etter oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet har Markeds- og Mediainstituttet AS (MMI) gjennomført en undersøkelsen for å kartlegge ulike brukergruppers kjennskap og holdninger til fiskeri- og havbruksforvaltningen.

Last ned brukerundersøkelsen
(pdf-format)

Brukerundersøkelse 2005

Vedlegg:

  1. Spørreskjema
  2. Frafallsstatistikk
  3. Tabellverket samlet med innholdsfortegnelse
  4. Hovedtabell