Dans i hele landet

Status, utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategien er utarbeidet i samarbeid med sentrale aktører i dansefeltet i Norge, samt etter erfaringer fra andre land. Det har vært et stort engasjement blant aktørene i dansefeltet rundt arbeidet med strategien.

Arbeidet med en strategi for profesjonell dansekunst i Norge har hatt et tredelt formål:
  • Gi en status for oppnådde resultater på dansefeltet som følge av Kulturløftet fram til i dag
  • Kartlegge utfordringer
  • Gi grunnlag for videre utvikling av profesjonell dans i Norge

Strategien "Dans i hele landet" (.pdf)

Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra:

Departementenes servicesenter
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 22 24 20 00
Publikasjonskode: V-0959 B