Datasentre i Norge

Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle etableringer

Formålet med rapporten er å bidra til å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere
mulige ringvirkninger av gjennomførte og potensielle datasenteretableringer i Norge.

Les hele rapporten her (PDF)