Historisk arkiv

Datasenternæringen bidrar til økt verdiskaping i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

En ny analyse viser at norsk datasenternæring bidrar til nær 2000 arbeidsplasser i dag, og at den vil kunne bidra med over 11.000 arbeidsplasser i 2025.– Vi har gode forutsetninger for å bli en viktig datasenternasjon. Regjeringen har lyktes med å legge til rette for viktig verdiskaping i distriktene. Nå vil vi satse enda mer, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på besøk hos Green Mountain
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på besøk hos Green Mountain Foto: KMD

Ringvirkningsanalysen er utarbeidet av Implement Conculting Group på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den viser at bransjen investerer cirka 2,7 milliarder kroner i nye datasentre i 2019 og 2020. Dette er en kraftig vekst sammenlignet med tidligere år.

– Dette er gledelig for Norge, både på kort og lang sikt. Datasenteretableringer styrker de "digitale motorveiene", og øker den digitale beredskapen. Vi har som samfunn virkelig fått erfare verdien av en god digital beredskap under koronakrisen, sier Helleland.

I samme analyse estimeres det at bransjen vil kunne bidra til økt brutto nasjonalprodukt på 14 milliarder kroner i 2025, og 30,9 milliarder kroner i 2030.

–  Rapporten viser at Norge har gode forutsetninger for å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalmiljøer der det etableres datasentre. Nå er det viktig at vi gjør det vi kan for å utløse dette potensialet i det videre arbeidet, sier Helleland.

Varsler økt satsing på norsk datasenternæring

Som et av de første landene i verden lanserte regjeringen en egen datasenterstrategi i 2018. Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtok ansvaret for datasenterpolitikken i 2019, og regjeringen er i gang med å oppdatere den nasjonale datasenterstrategien, som skal være klar innen utgangen av juni 2021.

– Strategien fra 2018 har fungert godt, men vi mener at vi fortsatt kan gjøre mer. Vi vil vurdere nye tiltak som kan bidra til økt vekst i næringen fremover samtidig som vi vil legge til rette for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte, sier Helleland.

Blant tiltakene som vil bli vurdert er ytterligere kompetanseutvikling i Norge, tiltak for å styrke norske datasentres klimastrategi og felles markedsføring internasjonalt for å tiltrekke utenlandske aktører.

– Vi må bruke norske kraftressurser til å utvikle nye grønne næringer i distriktene og tiltrekke oss internasjonale investeringer. Norge har svært gode forutsetninger for å ta en større markedsandel av en stor internasjonal næring. God tilgang på fornybar energi til konkurransedyktige priser, god fiberinfrastruktur, kaldt klima og stabile rammebetingelser gjør at vi kan tiltrekke oss globale datasentre, sier Helleland.

Les rapporten her (PDF)