De samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Vista analyse sett på de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner. Overslaget viser at det koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliardar kroner årlig.

 

Les rapporten her (pdf)