Delkostnadsnøkkel videregående skole

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Econ Pöyry har, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, analysert hvilke faktorer som har betydning for variasjonen i kostnader ved videregående opplæring mellom fylkeskommunene. Prosjektet er gjennomført i perioden desember 2008 – april 2009.

Rapporten (pdf)