Den videre omleggingen av Forsvaret - arbeidsgruppenes anbefalinger til Forsvarsdepartementet

Arbeidsgruppene avga sine anbefalinger 15. januar. Her finner du sammendrag av anbefalingene og gruppenes mandater.