Den videre omleggingen av Forsvaret - arbeidsgruppenes anbefalinger til Forsvarsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Arbeidsgruppene avga sine anbefalinger 15. januar. Her finner du sammendrag av anbefalingene og gruppenes mandater.