Desember 2006

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet