Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

 

Publisert 04.04.2008
- Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008 - endelig rapport (Word) 
- Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008 - endelig rapport (PDF) 

 

Publisert 20.02.2008  
- Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008 - foreløpig rapport (Word) 
- Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008 - foreløpig rapport (pdf) 

- Interim Report from the Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements