Direkte valg av ordfører som deltakelses- og styringsreform

Evalueringsrapport

Evalueringsrapport av forsøkene ved valgene i 1999 og 2003

Marcus Buck, Helge O. Larsen og Tord Willumsen, Høgskolen i Nesna, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet

September 2005