Drivere bak investeringer i norske kommuner

Rapport fra SØF, april 2020

Senter for økonomisk forskning AS (SØF) har i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning AS (underleverandør) utarbeidet rapporten "Drivere bak investeringer i norske kommuner" på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med dette prosjektet har vært å identifisere drivere bak veksten i investeringsnivået i kommunene over tid. Gjennomgående har det vært vanskelig å avdekke slike drivere. Forskerne peker blant annet på at varierende tid fra investeringsbeslutning til investeringen er synlig i kommuneregnskapet kan bidra til upresise estimater og fravær av signifikante sammenhenger.

Rapport: Drivere bak investeringer i norske kommuner (pdf)