Education at a Glance 2014

OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren.

Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) består av 34 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati, samt et relativt høyt inntektsnivå. Norge har vært medlem siden starten.