Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport

Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport

SØF-rapport nr 07/06 Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren: Sluttrapport av Lars-Erik Borge og Kjell J. Sunnevåg. Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet