Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik. Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.

Rapport

Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren

Lars-Erik Borge og Marianne Haraldsvik.

Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet.