Rapporter og planer

Rapport fra ekspertutvalget om virusvektorvaksiner

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland for å foreta en helhetlig risikovurdering av å ta virusvektorvaksinene i bruk. Utvalget leverte sin rapport 10. mai 2021.

Ekspertutvalget, under ledelse av Lars Vorland har sett på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner.

Her kan du lese rapporten (pdf)

Les utvalgets mandat og se hvem som har vært med.